× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZPS Medycyna Szkolna

Gabinet medyczny Szkoła Podstawowa Nr 74 - Niepubliczny Zakład Pielęgniarstwa Szkolnego "Medycyna Szkolna "

Informacje o komórce

Pozostałe podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki ambulatoryjnej

Gabinet medycyny szkolnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Medycyna szkolna

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna szkolna


Adres

12-686 99 00
Branicka 26
31-985 Kraków

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1